ZDRAVOTNÝ KUPÓN Chèque Médical

 • Špecializovaná poukážka určená na zabezpečenie doplnkovej zdravotnej starostlivosti pracovníkov.
 • Určený k podpore zdravia, prevencii a regenerácii dobrého zdravotného stavu.
 • Zamestnanci majú slobodu výberu, možnosť vybrať si pre nich najvhodnejšiu zdravotnú a regeneračnú starostlivosť.


Výhody pre zamestnávateľa

 • Zníženie práceneschopnosti vďaka prevencii.
 • Vyššia výkonnosť, motivácia a lojalita zamestnancov.
 • Spokojnejší a zdravší zamestnanci.
 • Minimalizácia administratívy a úspora času.
 • Jednoduchšie procesy vo firme.
 • Zjednodušenie čerpania sociálneho fondu.

Výhody pre zamestnanca

 • Široký výber zdravotníckych a regeneračných zariadení.
 • Zvyšovanie úrovne zdravotnej starostlivosti.
 • Vyššia úroveň prevencie a regenerácie.
 • Viac slobody pri výbere zariadenia, procedúr, služieb, …

 Zdravotný kupón Vám umožní:

 • Zabezpečiť aktívnu aj pasívnu regeneráciu vašich pracovníkov.
 • Motivovať vašich zamestnancov k lepším pracovným výkonom.
 • Odmeňovať osobitný prínos vašich zamestnancov, pracovné výsledky, inovatívne riešenia.

Nominálna hodnota a potlač

 • Štandardne: 2 €, 5 €, 10 €, 20 €.
 • Na požiadanie vyrobíme kupóny v akejkoľvek nominálnej hodnote, v rozmedzí od 2 € do 30 €.
 • Na želanie možnosť viacerých nominálnych hodnôt a rôznych počtov poukážok v šekovej knižke.
 • Relax kupóny dodáme potlačené vaším logom, menom firmy alebo zamestnanca, venovaním či iným textom.

 

Platnosť kupónov

Aktuálne platné kupóny si môžete pozrieť tu.

 

Zmluvné zariadenia – Zdravotný kupón:

Zdravotné kupóny sú prijímané v širokej sieti zmluvných zariadení  na území celej Slovenskej republiky. Zoznam je k dispozícii každému používateľovi Zdravotných  kupónov.

Jedná sa o prevádzky slúžiace k podpore a ochrane zdravia, prevencii chorôb, regenerácii a relaxu, ako sú zdravotnícke zariadenia a centrá, lekárne, rehabilitačné centrá, predajne zdravotníckych pomôcok, cestovné kancelárie, hotely, wellness centrá, športové areály, kúpaliská a mnoho iných typov zariadení a aktivít.

Sieť partnerov je označená nálepkou s logom Zdravotný kupón Chèque Médical od Up Slovensko.

Na požiadanie klienta sieť vieme rozšíriť o požadovanú prevádzku

Kde môžete kupóny využiť

Objednaj Zdravotný kupón

webdesign web-design.sk