14. decembra 2016

Dôležitosť správnej rehabilitácie

Viete o tom, že skoro 50 percent krátkodobej pracovnej neschopnosti spôsobujú problémy s pohybovým ústrojenstvom?

Zamestnania súčasnosti sú často vysoko špecializované, s čím prichádza aj jednostranná pracovná záťaž. Preto stúpa dôležitosť prevencie, aby sa prípadným zdravotným následkom stihlo včas zabrániť. Ideálnym prostriedkom na predchádzanie problémom pohybového ústrojenstva je pravidelná rehabilitácia a to či už v prostredí špecializovaných kliník alebo aj v domácom prostredí. Najnovším trendom sú tiež rehabilitácie na pracovisku. Správna rehabilitácia má priamy dosah nielen na zdravotný stav, ale aj na výkonnosť zamestnancov a pohodu na pracovisku. Takáto starostlivosť pôsobí preventívne proti rôznym bolestiam pohybového ústrojenstva, alebo ich aspoň zmierňuje a zároveň pomáha odbúravať pracovný stres.

V sieti partnerov nášho produktu Zdravotný kupón nájdete široké spektrum zariadení ponúkajúcich služby rehabilitačnej a kúpeľnej starostlivosti.

Objednaj kupóny
webdesign web-design.sk