Objednávka a dodanie poukážok

Kupóny môžete objednať prostredníctvom webu, e-mailu, vlastného online účtu v našej Zákazníckej zóne, faxu, poštou, telefonicky či osobne.

Informáciu, že objednané poukážky sú vyrobené a odoslané, resp. pripravené na prevzatie, dostanete e-mailom.

Poukážky dodáme v požadovanej nominálnej hodnote a počtoch na adresu, ktorú uvediete v objednávke, osobe oprávnenej na ich prevzatie.

Kupóny Vám dodáme buď cenným listom, kuriérom alebo dobierkou, všetky zásielky sú pre prípad ich poškodenia alebo straty poistené.
Objednávka bez registrácie
Pre klientov, ktorí nevyužívajú Zákaznícku zónu.
Prvá objednávka
Objednávate si kupóny prvýkrát? Pri prvej objednávke sa môžete zaregistrovať do Zákazníckej zóny, ktorá Vám zjednoduší každé ďalšie objednávanie.
Zákaznícka zóna
Prostredníctvom Zákazníckej zóny objednávate pohodlne, bez vypĺňania údajov navyše. Ak nemáte prístup do Zákazníckej zóny, požiadajte oň v prvom kroku pri vstupe do Zákazníckej zóny.

webdesign web-design.sk